CREDIT Andreas Raun Rosendahl ARA 8979

Et forpligtende partnerskab

Madfællesskabet er organiseret som et forpligtende partnerskab, hvor alle medlemmer bidrager til det fælles arbejde.


Styregruppe, arbejdsgruppe og sekretariat

Den overordnede strategi i Madfællesskabet lægges af styregruppen, som består af borgmestre og regionsrådmænd fra medlemmerne i Madfællesskabet. Den lokale forankring og fremdrift af initiativerne sikres af arbejdsgruppen, der er sat sammen af fagmedarbejdere fra medlemmerne.

Food Organisation of Denmark fungerer som sekretariat for Madfællesskabet, hvor de står for at organisere og afvikle aktiviteter.

FOOD er en non-profit organisation, der arbejder for at udvikle Fødevaredanmark, så maden bliver en vej til vækst, udvikling og oplevelser.

Medlemmer

Madfællesskabet består af 8 kommunale og regionale partnere fra hele landet. 

Du kan læse mere om medlemmernes fødevarestrategi ved at klikke på logoerne nedefor.

Bliv en del af Madfællesskabet

Alle aktører, der vil arbejde for et mere bæredygtigt fødevaresystem mellem land og by, kan blive optaget i Madfællesskabet. Kontakt sekretariatet for at høre mere.