Madfællesskabet i nyt fødevareprojekt: Nødhjælp til den trængte branche

COVID-19 har forandret virkeligheden for restauranter, underleverandører og kantiner. Nyt fødevareprojekt skal komme den trængte branche til undsætning.

Med en bevilling fra Erhvervsfremmebestyrelsen skal Food Organisation of Denmark med en række partnere, heriblandt Madfællesskabet, rykke i felten for at hjælpe trængte restauranter, kantiner og underleverandører. Indsatsen er et led i projektet Den Kreative og Kompetente Madscene.

Projektet har gennem de seneste tre år hjulpet ambitiøse og dygtige fødevarevirksomheder i hovedstadsområdet. Formålet indtil nu været at skabe vækst i fødevarevirksomhederne, men nu handler det om at hjælpe med overlevelse og omstilling.

”Virksomhederne skal have flere ben at stå på indtjeningsmæssigt, og derfor sætter vi fokus på nye salgskanaler og forretningsudvikling. Vi skal simpelthen give dem redskaber til at tjene penge på noget andet, end det de hidtil har tjent penge på,” siger Pelle Øby Andersen.

I projektet kan virksomhederne blandt andet få hjælp til økonomi- og likviditetsstyring, til en stærkere kobling mellem madbranchen og fødevareproducenterne samt til at forbedre oplevelsen for gæsterne.

Støtten er blevet bevilget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse fra den såkaldte COVID-19-pulje, der skal hjælpe kriseramte virksomheder. Midlerne betyder, at fødevareprojektet nu kan udvide projektet til hele landet og give en håndsrækning til omkring 150 virksomheder og 300 ansatte frem til udgangen af 2021.

”Vi tror, vi får en ”go-local-reaktion” i lyset af COVID-19, hvor forbrugerne vil rette sig mod det nære og lokale og efterspørge autentiske oplevelser. Derfor skal virksomhederne tættere på dem, der producerer måltiderne, og have styr på deres værdikæder og leverandører,” siger Pelle Øby Andersen.

Fakta om projektet ”Den kreative og kompetente madscene”
Food Organisation of Denmark står i spidsen for projektet sammen med en række partnere som Hotel- og Restaurantskolen i København, Madfællesskabet, Business Region Aarhus, Danmarks Restauranter og Caféer.

Målet i projektet er at hjælpe 150 restauranter, kantiner og underleverandører og 300 ansatte med de udfordringer, som COVID-19-pandemien har skabt. Det ventes at op mod 240 ansatte får et kompetenceløft i løbet af projektet.

Med en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. fra EU’s Socialfond og de decentrale erhvervsfremmemidler forlænges projektet i halvandet år frem til udgangen af 2021 og udbredes fra Hovedstaden til en landsdækkende indsats.